Änglar mm.
Vit ängel, marmorkomposit.
Höjd 19 cm.
Brons-katter, 3 olika modeller, ca.15-20 cm. (grönaktiga)
Vit ängel, marmorkomposit.
Höjd 15 cm.
Brons-ängel, .
Höjd 12 cm.
Brons-katt, 6 cm.
Brons-katter, 2 olika modeller, (grönaktiga) Lilla, längd 7,5 cm.
Stora, längd 10 cm