Naturstenar
Vi graverar även naturstenar. Dessa kan i många fall bli väldigt vackra och blir allt populärare, framförallt tack vare att många kyrkogårdar numera anordnat s k urnlundar.

Det man dock bör tänka på vid val av en natursten är att göra en noga kontroll efter ev. sprickor. Ibland framträder inte dessa förrän en tvättning av stenen skett. Dessa sprickor kan resultera i att fukt tränger in och "spränger" sönder ytskiktet på stenen vintertid.