Goda råd vid gravstens-tvättning
Här ger vi några enkla råd som ni bör tänka på för att hålla stenen i bra skick under många år.
Granit är ett beständigt naturmaterial som inte påverkas nämnvärt av tiden men mår bra av en viss skötsel och underhåll.


Tvättningen utföres lämpligen under fuktig väderlek.


Polerade ytor är mycket motståndskraftiga mot beläggningar av mossa mm. Eventuell smuts tvättas bort med vanligt vatten genom att gnida med en mjuk trasa eller svamp. Vid hård nedsmutsning kan ett milt rengöringsmedel användas. Akta så att inga sandkorn repar stenens yta!

Slipad, finhuggen & råhuggen yta bör årligen tvättas med ett milt rengöringsmedel och gärna ljummet vatten. Rotborste kan användas. Vid hård nedsmutning och mycket mossa, vänligen kontakta oss.


Om text & dekor är målad eller förgylld måste stenen tvättas mycket varligt. Använd endast mjuk svamp och ljummet vatten, inget rengöringsmedel.
Undvik att gnida i text och dekor.


Graniten är känslig för stearin, olja och rost.
Om dessa tränger in i stenen är detta omöjligt att få bort på annat sätt än blästring.
Ställ därför aldrig gravljus eller marschaller på eller nära framför stenen så att eventuella stänk kan nå fram.
Lägg inte heller vinterkrans på eller mot stenen då den oftast innehåller ståltråd som kan börja rosta.