Välkommen in att se på vår stenutställning.
Här finns ett urval på ca 100 gravvårdar och är därmed en av mellansveriges största.

Här får ni i lugn och ro sätta er ned och välja utformningen på den bortgångnes minnessten.

Stenutställningen