Befintliga stenar
Textkomplettering. När det finns behov av att sätta in ett nytt namn på den befintliga gravstenen, kontaktar ni oss och får sedan en prisuppgift där det ingår frakter, montering och gravering. Om man vill kan man givetvis komma in med stenen direkt till oss.
För att skillnaden mellan nytt och gammalt inte skall bli så utmärkande bör man med gammal text  & ev.dekor i många fall:
Låta måla i eller förgylla texten (vid sådan typ av text).

Låta efterhugga vid upphöjd text.
Stentvättning. Vi utför även tvättningar av gravstenar. Efter en rejäl tvättning blir oftast stenen som "ny".

Goda råd för att själva tvätta stenen finner ni här..
      

                         Tvättmedlet "gravstenstvätt" finns i lager hos oss.
Rätning av stenar.  Sättningar i marken kan ändra stenens läge, vilket gör en upprätning  nödvändig.
(Det är gravrättinnehavarens ansvar att stenen ska stå stadigt.)
Omdubbning. Förr använde man sig av allehanda olika dubbmaterial av tveksam kvalitet. Ofta behövs därför äldre stenar dubbas om. Numera använder man rostfria dubbar, vilket ger en helt annan livslängd.
Omarbetningar. Ibland kan en gravsten som känns hopplöst föråldrad både i dekor och textutformning omarbetas så den känns både modern och helt rätt!
Det kan t ex handla om en ompolering eller borthuggning av gammal text, för att sedan "börja om" med den nya utformningen.

Ibland kan man använda sig av baksidan på stenen till den nya texten, och låta de gamla släktnamnen vara kvar på den "nya" baksidan.
Vi utför textkompletteringar, tvättning, rätningar, omdubbningar, renoveringar såsom förgyllning, textmålning m.m. av befintliga gravvårdar.