Personligare utformning
Det finns goda möjligheter att få en mer personlig prägel på gravstenen.
Det kan till exempel röra sig om att namnet på den avlidna graveras in med dennes egna namnteckning.
Man kan även låta montera ett porslinsfoto på stenen eller  ingravera en personlig minnes-text.
Namnteckning. Att använda den bortgångnes egen handstil på stenen gör att det i ännu högre grad blir en unik sten.

Vid beställning av en ny gravsten tar vi inget extra betalt för en ev. ingravering av en namnteckning.
Porslinsfoto.
Porslinsfoton kan fås runda från 5-30 cm diameter,
ovala och rektangulära från 4x6 - 24x30 cm.
Minnesord. Förutom namn och årtal kan man även lägga till minnesord - dikt - sångstrof mm. på stenen.

Förslag till minnes-text - Klicka här!