Förslag till text-uppställningar
Det kan finnas många alternativ hur texten kan utformas.
Ska det vara en "rubrik" och/eller en minnes-text?
Hela datum eller endast årtal, Ortsnamn, Titel?